Interparlamentariska unionen

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU11

Planerat beslutsdatum: 4 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång