Verksamheten inom Europeiska unionen 2022

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU10

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-04, 2023-05-11, 2023-05-23