Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2022/23:UFöU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 december 2022

Nästa händelse: Bordläggning 7 december 2022

Utskottets förslag

Det svenska styrkebidraget till FN-insatsen i Mali avvecklas (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet anser att riksdagen ska säga ja till ett regeringsförslag som handlar om Sveriges väpnade styrkebidrag till FN:s insats i Mali.

Sverige har bidragit med en väpnad styrka sedan 2014. Den styrka som nu skickas får i uppdrag att på ett ordnat sätt slutföra avvecklingen av insatsen. Avvecklingen ska vara helt avslutad senast den 30 juni 2023. Utskottet godkänner att högst 470 svenska soldater skickas till Mali under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Det svenska styrkebidraget till FN-insatsen i Mali avvecklas (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet anser att riksdagen ska säga ja till ett regeringsförslag som handlar om Sveriges väpnade styrkebidrag till FN:s insats i Mali.

Sverige har bidragit med en väpnad styrka sedan 2014. Den styrka som nu skickas får i uppdrag att på ett ordnat sätt slutföra avvecklingen av insatsen. Avvecklingen ska vara helt avslutad senast den 30 juni 2023. Utskottet godkänner att högst 470 svenska soldater skickas till Mali under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

Förslagspunkter

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för att avveckla det svenska förbandsbidraget till Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) t.o.m. den 30 juni 2023, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:3.