Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 april 2023

Nästa händelse: Trycklov 11 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-21, 2023-03-21