Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen gäller bland annat frågor om tillsyn och kontroll. Riksdagen hänvisar till pågående utredningar och till åtgärder som planeras eller redan är genomförda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-14, 2023-03-09

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen gäller bland annat frågor om tillsyn och kontroll. Utskottet hänvisar till pågående utredningar och till åtgärder som planeras eller redan är genomförda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.