Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 februari 2023

Nästa händelse: Justering 7 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång