Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2023

Beslut

Krav på anslutning till den nationella läkemedelslistan skjuts upp (SoU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att senarelägga krav på anslutning till den nationella läkemedelslistan. Kravet gäller den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården som innefattar ordination och förskrivning av läkemedel eller andra varor.

Tidigare har beslutats att kravet ska införas 1 maj 2023, nu föreslår regeringen att kravet istället ska införas 1 december 2025. Förslaget innebär också att E-hälsomyndighetens informationsskyldighet i vissa fall ska gälla från den 1 december 2025.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Krav på anslutning till den nationella läkemedelslistan skjuts upp (SoU27)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att senarelägga krav på anslutning till den nationella läkemedelslistan. Kravet gäller den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården som innefattar ordination och förskrivning av läkemedel eller andra varor.

Tidigare har beslutats att kravet ska införas 1 maj 2023, nu föreslår regeringen att kravet istället ska införas 1 december 2025. Förslaget innebär också att E-hälsomyndighetens informationsskyldighet i vissa fall ska träda i kraft 1 december 2025.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.