Förbättrade möjligheter att ändra kön

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU25

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-02, 2023-05-25