Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU24

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Justering 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-09, 2023-03-30