Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2023

Beslut

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Riksdagen har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Tydligare regler för behandling av personuppgifter vid klinisk forskning (SoU23)

Socialutskottet har behandlat ett förslag från regeringen, som ska tydliggöra vad som gäller när personuppgifter används inför klinisk forskning. Lagändringarna ger ett rättsligt stöd för att kunna göra en så kallad antalsberäkning. Det innebär att en beräkning görs av hur många personer som uppfyller kriterierna för att kunna delta i en studie.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska gälla från 1 maj 2023. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.