Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU21

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-13, 2023-05-11