Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 18 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-14, 2023-04-18