En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU9

Planerat beslutsdatum: 21 december 2022

Nästa händelse: Beredning 8 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång