Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU7

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-02-09