Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 december 2022

Nästa händelse: Justering 15 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång