Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 18 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-16

Förslagspunkter

1. Skattesatser m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:558 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2022/23:711 av Helena Gellerman (L),

2022/23:785 av Johan Hultberg (M) yrkande 1,

2022/23:861 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 10,

2022/23:872 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 2,

2022/23:931 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 8,

2022/23:1022 av Per Söderlund m.fl. (SD) yrkandena 8 och 11,

2022/23:1512 av Larry Söder (KD),

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 128,

2022/23:1941 av Sten Bergheden (M),

2022/23:2100 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) yrkande 1 och

2022/23:2251 av Runar Filper (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (MP)

2. Undantag från skattskyldighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:558 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2022/23:872 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 1,

2022/23:1022 av Per Söderlund m.fl. (SD) yrkande 9 och

2022/23:1070 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M).

Reservation 4 (SD)

3. Mervärdesskattepliktig verksamhet vid fastighetsuthyrning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1022 av Per Söderlund m.fl. (SD) yrkande 10,

2022/23:1651 av Anne-Li Sjölund och Helena Vilhelmsson (båda C) och

2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

4. Övriga mervärdesskattefrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1511 av Larry Söder (KD),

2022/23:1675 av Rickard Nordin (C) och

2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 7 (C)