Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 maj 2023

Nästa händelse: Justering 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-14, 2023-03-16, 2023-03-30