Ny mervärdesskattelag

Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Justering 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-30