Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU19

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-04