Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 27 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-27