Pensioner

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-19, 2023-01-31