Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 april 2023

Nästa händelse: Beredning 11 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-09, 2023-04-11