Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 februari 2023

Nästa händelse: Justering 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-12-20, 2023-01-26