Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU7

Planerat beslutsdatum: 20 december 2022

Nästa händelse: Beredning 6 december 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-12-06, 2022-12-13