Regelförenkling för företag

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 11 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-23

Förslagspunkter

1. Mål för förenklingspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:665 av David Josefsson m.fl. (M),

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 2 och

2022/23:2062 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 1 (S)

2. Förenklingar för små företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:325 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 9,

2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

3. Ett systematiskt regelförenklingsarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2022/23:943 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 12,

2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2022/23:1010 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 6 och

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

4. Övrigt om regelförenklingar för företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkande 8,

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 6 i denna del,

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkandena 4, 5, 16, 18 och 19,

2022/23:1637 av Martina Johansson (C) yrkande 2,

2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 30,

2022/23:1821 av Sten Bergheden (M),

2022/23:2026 av Mattias Vepsä m.fl. (S) yrkande 7.1 och

2022/23:2170 av Elin Söderberg m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 6 (V, MP)
Reservation 7 (C)

5. Handläggningstider och tillståndsprocesser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:222 av Mikael Larsson (C),

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2022/23:943 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 13,

2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkandena 5 och 7,

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 6 i denna del och

2022/23:1637 av Martina Johansson (C) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

6. Företagens uppgiftslämnande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:74 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 10,

2022/23:1913 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 10 (C)

7. Myndigheternas främjandeuppdrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1874 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1876 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1914 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 11 (S)

8. Genomförande på miniminivå

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:950 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 8 och

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

9. Övrigt om genomförande av EU-lagstiftning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 7,

2022/23:950 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 7 och

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 14 (SD)

10. Regelrådets organisation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkande 3 och

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)

11. Regelrådets uppgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:325 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 17 (SD)

12. Konsekvensutredningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2022/23:1085 av Ida Drougge (M) yrkande 4,

2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 8 och

2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)