Immaterialrättsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 11 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-23

Förslagspunkter

1. Upphovsrättsskyddade konstverk på offentlig plats

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 7,

2022/23:939 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2022/23:976 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 16 och

2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 34 och 36.

Reservation 1 (SD, C)

2. Övrigt om upphovsrätt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 6,

2022/23:548 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD),

2022/23:939 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1–4,

2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 10, 31–33, 35 och 37–39 samt

2022/23:2176 av Amanda Lind (MP) yrkande 11.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V, MP)
Reservation 4 (C)

3. Frågor som rör patent

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:930 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 5 (SD)

4. Övriga frågor som rör immaterialrätt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:930 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2022/23:939 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5 och

2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 6–9.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)