Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2023

Beslut

Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser för mineralnäringen (NU13)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på förslag i en motion från den allmänna motionstiden 2022 om mineralpolitiska frågor.

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i övriga motioner. De handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt så kallade innovationskritiska metaller och mineral.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-21, 2023-03-16

Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser för mineralnäringen (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på förslag i en motion från den allmänna motionstiden 2022 om mineralpolitiska frågor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i övriga motioner. De handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt så kallade innovationskritiska metaller och mineral.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.