Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 9 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-01-26, 2023-02-09