Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-21, 2023-05-02