Spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU7

Planerat beslutsdatum: 11 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 18 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-18, 2023-05-02