Idrott- och friluftslivsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 april 2023

Nästa händelse: Beredning 18 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-04-18