Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU10

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 4 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-05-04, 2023-05-23