Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU39

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 9 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat