Ett effektivare förfarande att fastställa och fördela begravningsavgiften

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU37

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 23 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-23, 2023-06-01