Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU36

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 9 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-09, 2023-05-25