Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU35

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 4 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-04, 2023-05-11