Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-20