Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt massmediefrågor (KU27)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022.

Förslagen gäller exempelvis säkerheten för opinionsbildare och medieföretag, där riksdagen hänvisar till pågående arbete och till åtgärder som redan är genomförda. Av samma anledningar föreslår utskottet nej till bland annat förslag som handlar om meddelarskydd, yttrandefrihet på internet, reglering av techjättarna och statens stöd till medierna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-03-09

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt massmediefrågor (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022.

Förslagen gäller exempelvis säkerheten för opinionsbildare och medieföretag, där utskottet hänvisar till pågående arbete och till åtgärder som redan är genomförda. Av samma anledningar föreslår utskottet nej till bland annat förslag som handlar om meddelarskydd, yttrandefrihet på internet, reglering av techjättarna och statens stöd till medierna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.