Behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 27 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-03-21, 2023-04-27, 2023-05-04, 2023-05-11, 2023-05-23, 2023-05-25