Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-12-15, 2022-12-20, 2023-01-17, 2023-01-19, 2023-01-24, 2023-01-31, 2023-02-02, 2023-02-07, 2023-02-09, 2023-02-14, 2023-02-16, 2023-03-07, 2023-03-09, 2023-03-14, 2023-03-16, 2023-03-21, 2023-03-23, 2023-03-28, 2023-03-30, 2023-04-13, 2023-04-14, 2023-04-20, 2023-04-25, 2023-04-27, 2023-04-28, 2023-05-04, 2023-05-09, 2023-05-11, 2023-05-12, 2023-05-23, 2023-05-25