Riksrevisionens årsredovisning för 2022

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU17

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 27 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-27, 2023-05-11