Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2023

Beslut

Sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd (KU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd till elanvändare. Sekretess ska gälla för elanvändares personliga förhållanden och för uppgifter som används för att identifiera elektriska anläggningar. Om det står klart att uppgiften kan röjas utan att det leder till att enskild tar skada ska sekretessen inte gälla.

Riksdagen sa också ja till förslaget om att ta bort Försäkringskassans skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket i ärenden om elstöd till elanvändare.

Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2023.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd (KU16)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd till elanvändare. Sekretess ska gälla för elanvändares personliga förhållanden och för uppgifter som används för att identifiera elektriska anläggningar. Om det står klart att uppgiften kan röjas utan att det leder till att enskild tar skada ska sekretessen inte gälla.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget om att ta bort Försäkringskassans skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket i ärenden om elstöd till elanvändare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.