Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU15

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-02-09