Ändring i bestämmelser om avgifter för årlig revision

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 31 januari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-06, 2022-11-10, 2022-12-06, 2023-01-19, 2023-01-31