2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Justering 7 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång