Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2023

Nästa händelse: Justering 7 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång