En ny lag om ordningsvakter

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU23

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 4 maj 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-05-04, 2023-05-25