Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU22

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-04