Unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 april 2023

Nästa händelse: Justering 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-09, 2023-03-30