Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU12

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Beslut 12 april 2023

Utskottets förslag

Nej till förslag om processrättsliga frågor (JuU12)

Justitieutskottet har behandlat cirka 50 förslag om processrättsliga frågor, som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågorna.

Förslagen handlar bland annat om kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, vittnesskydd, rättsliga biträden och rättegångskostnader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-09, 2023-03-21

Nej till förslag om processrättsliga frågor (JuU12)

Justitieutskottet har behandlat cirka 50 förslag om processrättsliga frågor, som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågorna.

Förslagen handlar bland annat om kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, vittnesskydd, rättsliga biträden och rättegångskostnader.

Förslagspunkter

1. Ökade möjligheter till kamerabevakning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:497 av Mathias Tegnér (S) yrkande 3 och

2022/23:1895 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 3.

2. Kamerabevakning i sjukvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 75.

Reservation 1 (C)

3. Tillståndsplikten för kommuner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 2 (S)

4. Möjlighet att använda kamera i tjänsten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 16 och

2022/23:1175 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD).

Reservation 3 (SD)

5. Upplysning om kamerabevakning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:76 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) och

2022/23:436 av Erik Ottoson (M) yrkande 1.

6. Hemliga tvångsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:270 av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S) och

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkandena 23, 24 och 29.

Reservation 4 (S)

7. Förundersökning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:837 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C) och

2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 5 (C)

8. Husrannsakan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:359 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 16 och

2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L).

9. Beslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 34.

Reservation 6 (S)

10. Häktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:955 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)

11. Vittnesskydd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:98 av Fredrik Kärrholm (M),

2022/23:359 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 17 och 19,

2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 77,

2022/23:953 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2022/23:1724 av Eva Lindh m.fl. (S) och

2022/23:1728 av Eva Lindh m.fl. (S).

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V, C)

12. Snabbare lagföring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:427 av Staffan Eklöf (SD) och

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 26.

Reservation 10 (S)

13. Dokumentation av polisförhör m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:497 av Mathias Tegnér (S) yrkande 4 och

2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 11 (C)

14. Ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:517 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) och

2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 47.

Reservation 12 (C)

15. Rätten till målsägandebiträde

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 46,

2022/23:883 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 22,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 67 och

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 85.

Reservation 13 (V, C)

16. Ansökningsavgift i mål om äktenskapsskillnad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:881 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 14 (C)

17. Ersättning för rättegångskostnader

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:445 av Mats Green (M).

18. Nämndemän

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:281 av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S),

2022/23:1037 av Gustaf Lantz (S) och

2022/23:1892 av Alireza Akhondi (C).

19. Hyres- och arrendenämnderna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:141 av Ingela Nylund Watz (S),

2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 26 och

2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 33.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (C)

20. Förstärkning av rättsväsendet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 19 och

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (C)

21. Avtal om rättslig hjälp i brottmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 19 (C)